NHÀ HÀNG HƯƠNG SƠN 36
  Xã Quảng Trung, Quảng Xương, Thanh Hóa
  Khu phố 6, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn.
 0168.383.3258 – 0945.343.455
 0911.337.999 – 01236.946.938
 nhahanghuongson36.com
nhahanghuongson36@gmail.com
[contact-form-7 id=”6″]